Jinekolojik Onkoloji İzmir

Jinekolojik Onkoloji İzmir

Kadın hastalıklarının tespiti modern tıbbın devrimsel bir yönüdür. Kadın hastalıklarının ortaya çıkarılması ve tedaviye başlanması sürecinin bu denli hızlanması jinekolojik onkoloji alanında gelişmelerin gerçekleşmesi sonucu kadınların ölümcül kanser riskleriden kurtulmalarını sağladı. Kadın sağlığının korunması yönünde modern tıbbın kullanımı ve gelişmesi Jinekoloji’nin insanların hayatına dahil olmasını sağladı. Böylece gölgede kalan kadın cinsel organına has onlarca hastalığın tanı ve tedavisi gün yüzüne çıkarıldı.

Yeni tarama cihazlarının ortaya çıkması ve kadın hastalıklarının tespit edilmesinde kullanılması, patolojilerin belirlenmesinde tıbbi buluşlar, kadının çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık süreçlerinde yaşayabilecekleri olası sorunların belirlenmesi ve yaklaşımlar, jinekolojik onkoloji operasyon çeşitliliği ve cerrahi gelişmeler, kadın hastalıkları üzerine yapılan diğer birçok çalışma modern tıpta Jinekoloji’nin ortaya çıkmasına katkıda bulundu.

Jinekolojik onkoloji ise Jinekolojinin alt alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Jinekolojik onkoloji İzmir’de özel muayenehane veya sağlık kuruluşları ile devlete ait sağlık kuruluşlarında verilen bir tedavi türüdür.

Jinekolojik Onkoloji Nedir?

Jinekolojik onkoloji nedir?” dendiğinde: Jinekoloji anabilim dalından, doğumla ilgilenen alanın dışında kalan, kadın hastalıkları ve vajinal kanserler ile ilgilenen tıbbi bir uzmanlık alanıdır. Onkoloji tıpta kanser olgusunu araştırırken, jinekolojik onkoloji kadınlarda görülen kanser olgusunu araştırmakta tanı ve tedavi yöntemleri ile ilgilenmektedir.

Jinekolojik onkoloji, kadın cinsel organı ve çevresinde gelişen rahim ağzı kanseri, rahim kanseri, yumurtalık kanseri, fallop tüpü kanseri, vulva kanseri, vajinal kanser türleri ile ilgili hastalıkların ve bu kanser türlerinin oluşmasında risk arttıran enfeksiyon ve faktörlerin araştırmasında bulunur. Bu tür vajinal kanserlerin hangi yolla bulaştığı, ne gibi enfeksiyonların özellikle vajinal kanser türlerini etkilediği, bu risklerin nasıl engellenebileceği ve kanserin vücuttan nasıl uzaklaştırılabileceği gibi konularda uzmanlık alanlarını bünyesinde barındırır. 

Jinekolojik Onkoloji İzmir

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi ne demek?

Kadın üreme organlarında oluşan kanserin iyileştirme ve tedavisini cerrahi müdahale ile yapan bilim dalıdır. Bu alandaki doktorlar alanlarında oldukça uzman ve tecrübeli kimselerdir. Yapı, jinekolojik neoplazmların hastalığın erken evrelerinde, ileri formlarında ve nükslerinde teşhis ve tedavi problemlerini ele almaktadır.

Teşhis ve tedavi edilen jinekolojik patolojiler şunlardır: vulva tümörleri, servikal-vajinal tümörler, rahim gövdesinin tümörleri (karsinomlar ve sarkomlar) ve yumurtalık tümörleri. Tüm hastalık vakaları değerlendirilir ve ardından doğrulanmış çalışmaların sonuçlarına göre yapılandırılmış dahili yönergeler izlenerek tedavi edilir.

Düşük karmaşıklıktaki vakalar bu yönergelere göre incelenir ve ele alınır. Son derece karmaşık vakalar, yani Kılavuz İlkelere tam olarak uymayan vakalar, Multidisipliner Jinekolojik Onkoloji Grubu tarafından halledilir. Grup, belirli organ patolojilerine göre birbirleriyle ilgilenen birçok profesyonel figürün (jinekolog-onkolog, medikal onkolog, radyolog, radyoterapist, anatomik-patolog) katkılarından yararlanmaktadır.

Jinekolojik kanser işlemleri nelerdir?

Tedavi seçimi esas olarak tanı anındaki hastalığın evresine bağlıdır ancak aynı zamanda kişinin genel sağlığı, yaşı ve ihtiyaçları gibi diğer kriterlere de bağlıdır. Ayrıca, genellikle iki veya daha fazla tedaviyi birleştirerek ilerliyoruz. Ameliyat olası seçeneklerden biridir ve müdahale şekli hastalığın yayılımına göre değişir.

En erken aşamalarda, tümör preinvaziv bir aşamadayken, hastalıklı hücreleri dondurmak veya yakmak için sırasıyla soğuk veya lazer ışını kullanan kriyocerrahi veya lazer cerrahisi kullanılabilir. Tümör biraz daha yaygın olduğunda, ancak yine de serviksin sınırlı bir alanıyla sınırlı olduğunda, seçim, lezyona karşılık gelen bir doku konisinin taviz vermeden çıkarıldığı bir operasyon olan konizasyona düşebilir.

Organın işlevi ve çocuk sahibi olma olasılığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Öte yandan, tümör daha yaygınsa, rahim, lenf düğümleri, tüpler ve yumurtalıkların çıkarılmasını içeren bir operasyon olan histerektomi yapılır. 

Jinekolojik Onkoloji içi hangi doktora gidilir? 

Jinekolojik onkoloji için bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ya da jinekoloji uzmanına başvurmanız gerekir. Jinekolojik onkoloji kadının rahmin bulunan kanser hücrelerini tedavi eden branştır. Hastalıklar semptomlar, tedavi ve prognoz açısından farklılık gösterir. Jinekolojik kanser terimi ayrıca, çoğu 75 yaşına basmış yaklaşık 200 kadında vajinada ve labiada meydana gelen nadir kanser türlerini de içerir.

Jinekolojik onkoloji bölümünde; Yumurtalık kanseri, Rahim ağzı kanseri ve rahim kanseri gibi farklı kanser türleri incelenir. Rahim ağzı kanserini saptamak için 23-49 yaş arasındaki tüm kadınlar üç yılda bir jinekolojik Pap smear testi yaptırmalıdır. 50 ile 64 yaşları arasındaki kişiler yedi yılda bir kontrolden geçmelidir. Rahim ağzındaki hücre değişikliklerine HPV virüsü neden olur. Burada HPV hakkında sık sorulan soruları ve yanıtlarını topladık. Örneğin, ne olduğu ve kimlerin aşılanması gerektiği.

Jinekoloji onkoloji sonrası tavsiyeler nelerdir? 

  • Doktorunuzdan tedavinizin bütün aşamalarının özetini dinleyin.
  • Tedavi sonrası oluşabilecek komplikasyonlar hakkında bilgi alın.
  • Kanserin tekrar nüksetmesi düşüncesiyle psikolojik olarak nasıl savaşmanız gerektiğini sorun.
  • Aktif bir yaşam sürmeye çalışın.
  • Dengeli ve düzenli bir şekilde beslenmeye özen gösterin.
  • Sigara ve alkol kullanımını kesinlikle bırakın.

İzmir Jinekolojik Onkoloji Fiyatları Ne Kadar?

İzmir jinekolojik onkoloji alanında uzmanlaşan hekimlerin, hastane ve kliniklerin bulunduğu bir il olmakla birlikte, İzmir jinekolojik onkoloji fiyatları öğrenmek için bir jinekologdan mutlaka randevu alınmalıdır. Onlarca tür vajinal kanser arasından, kişinin kendi maruz kaldığı vajinal kanserin ne olduğunu kendisinin belirlemesi ve buna göre vajinal kanser operasyon fiyatı tahmininde bulunması çok da olası değildir.

Her kadında farklı işleyen vajinal hastalıkların muayene, test, tanı, tedavi ve operasyon süreci çok ayrı işlemektedir. Özel hastanelerde ya da kamu hastanelerinde jinekolojik onkoloji uzmanlarına kadın hastalıkları ve sağlığı polikliniklerinden ulaşabilirsiniz. Öte yandan özel kliniklerinde hizmet veren jinekologlar da mevcuttur.

Jinekolojik Onkoloji Servisi neye bakar?

Jinekolojik onkoloji kadın üreme organında oluşan kanser tedavisiyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Jinekoloji rahim, rahim duvarı, vulva, follop tüpü ve vajina gibi birçok organı kapsar. Buna onkoloji dahil olduğunda ise kadının söz konusu organlarında meydana gelebilecek kanserlerin teşhis ve tedavisini yapan bölümdür.

Jinekolojik muayenede kanser anlaşılır mı?

Jinekolojik muayene esnasında kanser anlaşabilse de kesin teşhis koyabilmek için doktorunuz sizden PAP SMEAR testi isteyecektir. Jinekolojik muayenede orta ve ileri derecede kanser türleri daha iyi görülür. Fakat eğer kanser başlangıcından söz ediliyorsa jinekolojik muayene tespit için yeterli olmayacaktır. Eğer şüpheniz varsa doktorunuzdan smear testi yapmasını isteyebilirsiniz.